GGD-Fryslân zet vaccinatiebus in vanaf eind mei – in samenwerking met Arriva Touring

Vaccinatiebus

GGD-Fryslân rijdt vanaf eind mei met een vaccinatiebus door de provincie, om zo nog meer mensen dicht bij huis een prik tegen corona te kunnen geven. De bus is in eerste instantie bedoeld voor 65-plussers die nog niet zijn gevaccineerd en kan zo’n 90 tot 120 personen per dag ontvangen. De realisatie van de bus is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Arriva Touring.

We leveren onze bijdrage in het beschikbaar stellen van de bus, het rijden daarvan, de busbestickering, het demonteren van de inrichting en het plaatsen van een AED.

In de bus is, net als op de reguliere vaccinatielocaties, een wachtruimte voor nazorg aanwezig. Ook zijn een arts en EHBO paraat. De bus staat op plaatsen waar relatief veel 65-plussers nog geen gebruik hebben gemaakt van de uitnodiging. Bijvoorbeeld in afgelegen gebieden of in wijken waar veel mensen geen eigen vervoer hebben. Vooraf wordt aangekondigd wanneer de bus waar staat. Vaccineren gebeurt nu in Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen, Franeker, Dokkum, Appelscha en Koudum. Het uitgangspunt is dat iedere inwoner van Fryslân maximaal een half uur hoeft te reizen om een prik te kunnen halen. GGD Fryslân hoopt met het inzetten van de bus een nog grotere groep inwoners te bedienen met een vaccin.

#RouteSamen
Arriva staat als vervoerder midden in de samenleving. Als onderdeel van de samenleving nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen we een waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving als geheel. We investeren in initiatieven op maatschappelijk gebied, zoals nu de samenwerking met de GGD, maar ook op het gebied van cultuur, natuur en sport. Zowel op landelijk, maar juist ook op lokaal niveau dragen we ons steentje bij.