Bekijk de laatste updates van de RIVM-richtlijnen (15/11/’21)

15 november 2021.

We mogen weer met u onderweg naar talloze leuke bestemmingen. Denk aan evenementen, congressen, uitjes of personeelsfeesten. Aansluitend op de RIVM-richtlijnen en de gemaakte afspraken voor de touringcarbranche, is er vanaf 25 september 2021 uitbreiding van de buscapaciteit mogelijk. We staan natuurlijk ook nu weer voor u klaar! 

Als gevolg van de versoepelingen van 25 september is de corona-touringcarrichtlijn gewijzigd. Volgens de huidige richtlijnen is een volledige bezetting per touringcar weer mogelijk. Een mondkapje is verplicht volgens de huidige RIVM-richtlijnen.

Voor groepen met jonge kinderen (jonger dan 13 jaar) gelden bovenstaande regels alleen voor de begeleiding (13 jaar en ouder). We mogen samen weer op weg met een schoolreisje of groepsuitje naar een pretpark, dierentuin of een andere leuke bestemming!

Geldende maatregelen:

Een volledige bezetting is weer mogelijk.
• Een niet-medisch mondkapje is verplicht voor personen van 13 jaar en ouder.
• Bij inzet van onze bussen in het openbaar vervoer, zoals bij treinvervangend vervoer, gelden de protocollen van het openbaar vervoer (let op: ook in het OV is een mondkapje verplicht).

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Arriva en Arriva Touring via arriva.nl/corona. Hier ziet u ook een verwijzing naar de site van OV-NL.nl, waar alle landelijke OV-gerelateerde informatie op staat. Of kijk op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) https://www.rivm.nl/ en https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


Coronatoegangsbewijs
Denkt u ook om het mogelijk tonen van een coronatoegangsbewijs (via QR-code of papieren bewijs) bij het bezoeken van uw reisbestemming en/of horeca gelegenheid? Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij u door naar de locatie van uw bezoek.


— ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE PASSAGIERS — 

Reist u met de bus? 
Dan verzoeken we u om achter in te stappen. De deur aan de voorzijde blijft gesloten. Met posters op de deur verwijzen we u naar de achterkant. In verband met de richtlijnen van het RIVM hebben wij momenteel minder personeel én minder reizigers. Het maatschappelijk belang van (openbaar) vervoer is groot. Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Tenslotte vervoeren we ook dagelijks veel reizigers die werkzaam zijn in vitale sectoren. Juist nu is het extra belangrijk dat deze medewerkers kunnen werken. Bij inzet van onze bussen in het openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld bij treinvervangend vervoer, gelden de protocollen van het OV (hier is een mondkapje ook verplicht). 

1. Draag de hele rit een mondkapje (personen van 13 jaar en ouder)
2. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft 
3. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd een passagier zich niet aan de richtlijn, dan kan de chauffeur de toegang verbieden 
4. Volg de onderstaande regels voor het instappen en het en uitstappen 
a) Passagiers kunnen wel gewoon voorin in blijven stappen.
b) Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit 
c) Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde afstand van elkaar vandaan. 
d) Na het instappen verzoeken wij u om zo ver mogelijk achteraan plaats te nemen** 
e) Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste uitstappen. 
5. Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft 
6. Betaal contactloos als er betalingen in de bus plaatsvinden. 

Coronatoegangsbewijs
Denkt u ook om het mogelijk tonen van een coronatoegangsbewijs (via QR-code of papieren bewijs) bij het bezoeken van uw reisbestemming en/of horeca gelegenheid? Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij u door naar de locatie van uw bezoek.

Op dit moment adviseert het RIVM om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven. Dit betekent:
•           regelmatig de handen te wassen;
•           in de binnenkant van hun elleboog te hoesten en te niezen;
•           papieren zakdoekjes te gebruiken;
•           geen handen te schudden en
•           waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

* Dit geldt niet voor kinderen die naar de basisschool gaan 
** Leden van een gezin/en of een gezamenlijke huishouding mogen altijd naast elkaar zitten


BEZETTING PER TOURINGCAR — 

De bezetting per touringcar kan weer volledig worden benut. Hierbij gaan wij uit van de 1,5 meter afstand t.o.v de chauffeur. Hiervan kan naar boven toe worden afgeweken indien kinderen tot 13 jaar vervoerd worden. (zie richtlijn leerlingenvervoer hieronder)


RICHTLIJN VOOR HET LEERLINGENVERVOER — 

Kinderen die naar de basisschool gaan, mogen vanaf 11 mei 2020 vervoerd worden zonder dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Dit geldt voor de onderlinge afstand tussen kinderen. Tussen de kinderen, de docenten en de eventuele begeleiders wordt zoveel als mogelijk afstand gehouden. De afstand tot de chauffeur blijft 1,5 meter; óók voor kinderen. Kinderen tot 13 behoeven geen mondkapje te dragen.