Arriva Touring op de MVO Prestatieladder en de CO2-Prestatieladder!

Op 1 december zijn de certificaten voor de CO2-Prestatieladder en de MVO Prestatieladder officieel overhandigd aan Arriva Touring. Met deze certificering heeft de vervoerder haar prestaties laten toetsen op de thema’s duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Binnen de samenleving nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO). Alles wat we doen, doen we op een eerlijke manier. Met zo min mogelijk negatieve effecten op de samenleving. Arriva Touring stelt hoge eisen aan CO2 bewust werken. Dit laten we zien door middel van een certificering. Deze certificering heet de CO2-Prestatieladder (https://www.skao.nl/nl/wat-is-de-ladder). De CO2-Prestatieladder kent 5 niveaus. Arriva Touring is gecertificeerd op niveau 3 (behaald in december 2020). Om aan de eisen van de CO2-Prestatieladder te voldoen maken wij inzichtelijk hoeveel uitstoot wij op dit moment hebben en waar dit door wordt veroorzaakt. Ook laten wij zien welke maatregelen er zijn en worden getroffen op het gebied van CO2 besparing, bijvoorbeeld door het verduurzamen van ons materieel en het inkopen van duurzame energie. Deze maatregelen zetten we als organisatie, maar ook samen met onze partners, in. Het CO2 bewust werken past uitstekend bij onze ambitie om in 2025 CO2 neutraal te werken. Dit bereiken we voor 90% door CO2 reductie en voor 10% door CO2 compensatie.

Bekijk ons certificaat: Certificaat Co2-Prestatieladder Arriva Touring

Duurzaamheid 
Arriva laat met het certificaat voor trede 3 van de CO2-Prestatieladder zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt voor het milieu en de gezonde leefomgeving. De doelstelling die daaraan is gekoppeld: in 2025 wil Arriva CO2 neutraal werken. Dit realiseren zij door 90% van haar CO2 uitstoot te reduceren en 10% te compenseren. Op dit moment kent de streekvervoerder een CO2 uitstoot van 169 miljoen kg CO2. Om deze uitstoot verder te verminderen zet Arriva de komende jaren in op Zero Emissie materieel en alternatieve brandstoffen (zoals HVO en waterstof). Zo rijden de 18 nieuwe treinen op de Noordelijke Lijnen straks op HVO en rijdt het vervoerbedrijf vanaf 2021 met tien waterstofbussen in de provincie Gelderland. Dit is naast de al rijdende elektrische bussen, ruim 164 stuks, in verschillende regio’s van Arriva.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Arriva verzorgt openbaar vervoer in 10 van de 12 provincies in ons land. Het bedrijf vindt dat het openbaar vervoer er voor iedereen is en en daar werken zij graag aan mee. Daarom biedt Arriva landelijk werkplekken aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een arbeidshandicap, andere etnische achtergrond of mensen die al langere tijd thuis zitten. Zij werken in verschillende regio’s in serviceteams. Daarnaast investeert Arriva ook in sociale vervoersproducten, zoals de Voor Elkaar Pas. Met deze vervoerspas kunnen medewerkers van sociale werkplaatsen en cliënten die gebruikmaken van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebruik maken van het openbaar vervoer.

TÜV Nederland
De certificatie voor de prestatieladders is toegekend door TÜV Nederland. TÜV Nederland heeft reeds jarenlang ervaring met beoordelingen die verband houden met milieuaspecten, CO2, maatschappelijke verantwoordelijkheid en continue verbetering van een organisatie. De auditoren zijn hierdoor in staat om de beoordelingen met oog voor de dagelijkse praktijk uit te voeren. Iets waardoor mede de audit soepel verliep. Mieke Raaijmakers, Lead auditor MVO- en CO2 Prestatieladder binnen TÜV Nederland, verklaart dat het traject goed doorlopen is en dat Arriva voldeed aan de gestelde eisen. “Arriva heeft tijdens de audits aangetoond een professionele organisatie te zijn en serieus te werken aan maatschappelijke thema’s.’’